Bejelentés


Wendler Mária portál Ha élni akarsz, szeress!


Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek.
+
Ingyenes tanulmány:
10 megdöbbentő ok, ami miatt nem megy az angol.


Kilenc ezüstpohár

Nézsi Zsuzsa:
Megyek az utcán és arcokat látok velem szemben, érzések, gondolatok, bánatok, haragok, aggódás, derű, megnyugvás, öröm, fellélegzés. Ezeket az érzéseket, öntötte versbe e kötet szerzője is, aki családjáról, gyermekeiről gondoskodó édesanya, férjét szerető és mindenben támogató feleség, és nem utolsósorban költő, a szavak mestere.

A kötet kilenc fejezete, mint kilenc Ezüstpohár áll előttem , bennük gyöngyöznek a versek és gondolatok ,érzések, örömök, és kétségek, aggodalmak, szerelmek, titokfejtő varázslatok. A nő, a feleség, az aggódó, és múlhatatlanul szerető anya, a tükröt tartó barát, vagyis a költő, aki kitárta lelkét, hogy megmutassa magát : látjátok? Ilyen vagyok ! …. és mi rendre magunkra, érzéseinkre, emberi mivoltunkra, a minket körülvevő külső és belső világunkra ismerünk benne.

1. Ezüstpohár :Gondo-lant az önvizsgálat az én keresés, a kétségek és bizonyosságok , a jövőt vágyó és jövőt látó de mégis néha vakon botorkáló költő töprengései.

2. Ezüstpohár: Ezo-Tér mi sem természetesebb , hogy ha már elmerült a lélek az önmaga teremtette kétségek és álmodozások kimeríthetetlen bugyraiban, akkor belép az Ezo –tér misztikus világába, a rejtett erők, hatások és ráhatások, a varázslatok és titkok megismerésének (kristály?) palotájába.

3. Ezüst pohár: Társ mert néha csak a társ hiányzik , a barát aki mellettünk van magányunkban, tanácsot ad tanácstalanságunkban, aki csak segít és nyújtja kezét, ha már nagyon nehéz és meredek az út.

4. Ezüstpohár: Tűzrózsák: aztán van úgy hogy az élet, a sors már másként hozza, több kell, nemcsak társ, de már szerelem is. És megszólal a szenvedély, a vágy, a kétség, a féltés a tündöklő reménység a boldogság és a szerelem ezer árnyalata.

5. Ezüstpohár : Szőlőcukor: tudjuk , hogy gyermek és gyermekek nélkül nincs, vagy csak nagyon ritkán lehetséges teljes életet élni. Igen, pontosan erről beszélnek itt a rímek és mondatok. A gyermekek nevelése, gondozás, ápolása az értük való aggódás, a szülői lélek állandó készenlétben állása, hogy gyermekeinek testi lelki igényeit kielégíthesse. És persze e szülői nevelés egyik legfontosabb eszköze a mese. Nos ebben a pohárban ezeket találtam.

6. Ezüstpohár: Karácsonyi rímek: Az ünnepek fejedelme a karácsony! A várakozás a készülődés és a köréje fonódó titkok és legendák a legkisebb gyermekkorunktól talán életünk végéig velünk maradnak.
Gyermekeink izgalma örömvárása a mi lelkünkben is elindítja és megtalálja a legszebb örömöket, a szeretet mindent megváltó és feloldó varázsát.

7. Ezüstpohár: Szívpára : azt hiszem a költő a lélek könnyeit nevezi így. Amikor már kifogytak a könnyek, amikor kifelé már száraz a szem, akkor az aggodalom kínjai páraként szállnak fel a szívről, hogy felfogják a szenvedők égő jajait.

8. Ezüstpohár: Tükrök: Ó, hányszor, de hányszor előfordul, hogy váratlanul belepillantunk a tükörbe és egészen mást látunk ott, mint a milyennek képzeltük magunkat. Bizony, bizony nagyon jó az, ha van aki tükröt tart elénk, aki felvilágosít arról, hogy maszatos a rúzsunk, elfolyt a szemfestékünk, vagy Uram bocsá’ leettük magunkat. Ilyen baráti tükör e pohárban minden vers, minden rím, minden gondolat, Nézzünk csak bele ! lehet, hogy nekünk is sokat mondanak.

9. Ezüstpohár : Derű: Mert mi felnőttek is szeretünk nevetni, derülni magunkon, vagy másokon, hát e versekben is vannak olyan gondolatok, amik mosolyra fakasztanak. Ezeket végül ebben a pohárban találtam meg.

Őszinte tisztelettel és szerető kézfogással gratulálok a költőnek és kívánok sok sikert verses kötetéhez.

A könyv technikai részletei >>>
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!